خرید و دانلود مقاله

خانه باقری


خانه باقری یکی از بناهای شاخص بافت تاریخی گرگان. مجموعه باقری در حد فاصل محلات نعلبندان و سرچشمه و در حاشیه‌ي جنوبی یکی از معابر اصلی و پرگذر بافت قدیم گرگان، معروف به گذر امامزاده نور واقع شده است. در میان خانه‌های تاریخی باقیمانده در شهر گرگان، خانه‌ی باقری یکی از وسیع‌ترین و سالم‌ترین نمونه‌هاست. عرصه‌ي این بنا، 1950 مترمربع و زیربنای مجموع فضاهای سرپوشیده‌ي آن، 1555 مترمربع است. براساس مستندات مختلف، عکس‌های قدیمی خانواده‌ي باقری و نیز ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه