خرید و دانلود مقاله

خانه رضا قلي‌نژاد


خانه رضا قلي‌نژاد خانه‌اي تاريخي در محله سرچشمه گرگان. خانه‌ی رضا قلی‌نژاد بنا بر حسب مطالعات و ويژگيهاي تاريخي و معماري مربوط به اواخر دوره‌ي قاجار و اوايل دوره‌ي پهلوي است. این خانه حدود 1300 مترمربع وسعت دارد. خانه‌ي رضا قلي‌نژاد همانند ساير بناهای دوران بافت قديم گرگان، متشكل از كرسي چيني به ارتفاع90-50 سانتيمتر، سازه‌اي مركب از آجر به ابعاد4×20×20 سانتيمتر و خشت و چوب با ملات گل و آهك، اندودها از كاهگل و گچ خاك و گچ، سنگ و ملات شفته آهك در پي، چوب در كف و بازشوها و تراس و بام است و در پوشش بام از سفال استفاده شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه