خرید و دانلود مقاله

تپه بازگیر


بازگیر تپه‌ای باستانی در روستای بازگیر شهرستان مینودشت. تپه بازگیر تقریباً به شکل بیضی با محور شمالی- جنوبی، اندازه‌ی آن در حدود 160×140 متر و بلندی آن بیش از 5/6 متر از زمین‌های اطراف بالاتر است. این تپه به شماره 3547، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و امروزه بیش از 80 درصد از عرصه و حریم تاریخی تپه، در محدوده‌ی روستای بازگیر و زیر ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی قرار گرفته است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه