خرید و دانلود مقاله

خانه مفیدیان


خـانه مفیدیان، خانه‌ای تاریخی در جنوب محله میدان عباسعلی در شهر گرگان. خانه مفیدیان بین دو خیابان امام خمینی و سرخواجه قرار دارد که از شمال به محله میدان، از جنوب به محله باغ پلنگ، از شرق به محله شازده قاسم و از غرب به محله پشت باره محدود است. خانه مفیدیان یک بنای قاجاری است که به شماره 5423، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به دست سید آقا جان، یکی از تجار و ملاکان شهر استرآباد، در سال 1327ق ساخته شده است. لازم به یادآوری است که تاریخ مذکور و نام سازنده، بدون آنکه اشاره‌ای به گذشته‌ی سازنده داشته باشد، در زیر شیر سرهای ضلع ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه