خرید و دانلود مقاله

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‏های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در استان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، فعالیت اولیه‌ی خود را در تاریخ یازدهم مهر سال 1336ش با نام «آموزشگاه عالی جنگل و مرتع» آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه آموزشگاه، تیمسار سرلشکر اخوی، وزیر وقت کشاورزی و تیمسار امجدی، مدیرعامل وقت بنگاه جنگل‌ها حضور داشتند. تأسیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع، ریشه در ایجاد نهادی به نام «بنگاه جنگل‌ها» دارد که در 21 اسفندماه 1327ش، تحت نظر وزارت کشاورزی ایران ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه