خرید و دانلود مقاله

دولت محمد آزادی


دولت محمد آزادی شاعر و عارف مشهور ترکمن. «پدرش مختومقلی يوناچی نام داشت و در سالهای 1033 الی 1099ش، زندگی می‌کرد. وی از طایفه‌ی گوکلان و تیره‌ی گرکز و بسیار تنگدست بود و از طریق آهنگری، زرگری، چرم‌سازی و خدمت دهقانی، روزگار مي‌گذراند. یوناچی در سال 1073ش، یعنی در چهل سالگی ازدواج کرد و در سال 1079ش، صاحب پسری شد که او را «دولت محمد» نام نهادند. دولت محمد به جهت این که در سن پیری پدر متولد شده بود، به «قاری ملّا» شهرت یافت.» «دولت محمد تحصیل کرده‌ ی مدارس خیوه بود و پس از اتمام تحصیلات، به میان گوکلانها برگشته و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه