خرید و دانلود مقاله

ذخیره‌گاه جنگلی زرین‌گل


ذخیره‌گاه جنگلی زرین‌گل ذخیره‏‏‏‌گاه جنگلی در جنوب شرقی شهرستان علی‌ آباد. زرین گل از دو کلمه زرین به معنای زیبا و گل به معنی بوته گل می باشد که در مجموع گل زیبا معنی می شود. این ذخیره‏‏‏‌گاه جنگلی از سمت جنوب به جنگل لسام آرام، از شمال به زمین‏‏‏های کشاورزی چینو، از شرق به جاده شوسه و از مغرب به جنگل‏‏‏های مغزی کمری محدود می‌شود که در مختصات جغرافیایی بین 37 تا 5/36 عرض جغرافیایی و 55 تا 50/54 طول جغرافیایی قرار گرفته است. ذخیره‌گاه جنگلی زرین‌گل به دلیل وجود گونه‌ی زربین، یکی از مناطق جنگلی باارزش استان به شمار می‌رود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه