خرید و دانلود مقاله

ذخیره‌گاه جنگلی شمشاد بلبل‌چشمه


ذخیره‌گاه جنگلی شمشاد بلبل چشمه ذخيره‌گاهي جنگلی در جنوب غربی بندرگز. این ذخیره‌گاه با گستره‌ای در حدود 48/450 هکتار در 53درجه و 49دقیقه تا 53درجه و 52دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 41 دقیقه تا 36درجه و 43دقیقه عرض شمالی واقع شده است و در غرب استان گلستان در فاصله 8 کیلومتری جنوب غرب بندرگز قرار دارد. همچنین از شمال به زمینهای کشاورزی و باغ‌های شخصی، از جنوب و شرق به طرح جنگل داری لیوان بنفش تپه، از غرب به جنگل‌های طرح جنگل داری گلوگاه محدود می‌گردد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه