خرید و دانلود مقاله

ذخیره‌گاه جنگلی قازانقایه


ذخیره‌گاه جنگلی قازانقایه (قازانقايه) تنها رویشگاه پسته وحشی در استان. این ذخیره‌گاه جنگلی در 130 کیلومتری شمال‌شرقی شهرستان کلاله قرار دارد و جزو بخش چهار (مراوه‌تپه) دهستان قازانقایه است. در زیرحوضه آبخیز رودخانه اترک، واقع و به دلیل وجود روستای قازانقایه، به این اسم، نام‌گذاری شده است. طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب 56 درجه، 18دقیقه و 38 ثانیه تا 56 درجه، 20 دقیقه و 53 ثانیه طول و 37 درجه، 57دقیقه و 7 ثانیه تا 37 درجه، 59 دقیقه و 8 ثانیه است. این ذخیره‌گاه به مساحت 785 هکتار در جنوب‌غرب، غرب و مرکز حوضه واقع شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه