خرید و دانلود مقاله

ذکر خنجر


ذكر خنجر (رقص خنجر) يكي از آداب و سنت‌هاي اجتماعي قوم تركمن. ذکر خنجر در جشن‌ها، اعياد، نبردها و برهه‌هاي حماسي اجرا مي‌شد. اين مراسم، محل برخورد، سماع عارفانه و حماسه‌ي اجتماعي است، به گونه‌اي كه هم مراسم ذكر ذاكرين حق و حقيقت است تا روح خويش را از زنگار پليدي‌ها بزدايند و هم برانگيختن غيرت و رشادت جوانمردان صحراست تا در نبرد با دشمنان، پيروزي ديگر بيافرينند. در اين مراسم، پير و جوان گرد هم ميآيند تا سرود «با هم بودن» و «براي هم بودن» را با نواي شاعرانه ي پير و مرشدي كه راهنماي آن‏هاست، بسرايند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه