خرید و دانلود مقاله

رامیان / شهرستان


رامیان شهرستاني در جنوب شرقی استان. شهرستان رامیان که در فاصله 54 درجه و 5/53 دقیقه تا 55 درجه و 4/14 دقیقه طول شرقی و بین 36 درجه و 6/46 دقیقه تا 37 درجه و7/8 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته، از شمال به شهرستان‌های گنبدکاووس، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان آزادشهر و از غرب به شهرستان علی‌آباد محدود می‌شود. تا قبل از سال 1380، رامیان یکی از بخش‌های شهرستان گنبدکاووس به شمار می‌رفت. در 23 خردادماه 1380، شهرستان رامیان به مرکزیت شهر رامیان، از دو بخش مرکزی و فندرسک تأسیس شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه