خرید و دانلود مقاله

رانش زمين


رانش زمین در کنار سیل، زلزله، فرسایش‌پذیری و بیابان‌زایی، یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی‌اند و استان گلستان از نظر تعداد وقوع مخاطرات طبیعی، رتبه‌ي 6 کشوری را دارد. طبق بررسی‌های انجام شده، بیش از 85 درصد مساحت استان در معرض زمین لغزش با خطر متوسط تا شدید است. پهنه‌های دارای خطر زمین لغزش در استان، عموماً به زمین‌های بادرفتی موسوم به لس در شمال و شرق استان و همچنین به مناطق کوهستانی مربوط می‌شود. تاکنون حدود 1000 زمین‌‌لغزش حادث‏ شده در استان ثبت شده و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه