خرید و دانلود مقاله

رئیس الذاکرین


رئیس‌الذاكرين واعظ مشهور شهر استرآباد در اواخر دوره‌ي قاجار و اوایل دوره پهلوی. سیدمصطفی رئیسی از روحانیون معروف شهر استرآباد بود. رشد و نمو در خانواده‌ی اهل وعظ و منبر، صدای خوب و بم و طرز بیان مناسب، از او خطیبی توانا ساخت تا جایی که معروف به «رئیس‌الذاکرین» شد. برادر او سیدحسین و عموهای او سیدنصرالله و سیدحسن، هر یک به ترتیب ملقب به شمس الذاکرین، صدرالذاکرین و سلطان الذاکرین بودند. وی «از منبری‌های کهنه کار و اهل فوت و فن بود.» محمدعلی قورخانچی در نخبه سیفیه، از او به عنوان یکی از روضه‌خوان‌های عصر قاجار یاد می‌کند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه