خرید و دانلود مقاله

ركن‌ الدين جرجاني


رکن الدین جرجانی فقیه، متکلم، مفسر و ادیب قرن هفتم و هشتم قمری. رکن الدین محمدبن علی بن محمد جرجانی، مشهور به «جرجانی غروی» یا «جرجانی فارسی» است. از منابع موجود تاريخي و رجالي، اطلاعات چنداني از زندگي وي به دست نمي‌آيد. او مدتی در حله بود و نزد علامه حلی به دانش اندوزی پرداخت. جرجانی نیز شخصیت و کیفیت درس او را ستوده است. وی پس از فراگیری علوم عقلی و نقلی، کرسی تدریس و فتوا را در نجف به خود اختصاص داد. مورخین و رجال شناسان از وی به بزرگی یادکرده‌اند. شیخ عباس قمی، او را به دلیل استادی کامل در همه علوم، ستوده است. میرزا محمد تنکابنی نیز او را دانشمندی فاضل معرفی می‌کند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه