خرید و دانلود مقاله

روباه ترکمني


روباه ترکمنی گونه‌ای روباه کمیاب در شمال استان. جانوری کوچک جثه که هم اکنون در مناطق محدودی از جهان، از جمله در شمال استان گلستان، زندگی می‌کند. این روباه زیرگونه‌ای از روباه سر دُم سیاه يا کُرساک، از خانواده‌ي سگ‌سانان و جنس روباه‌هاست. روباه ترکمنی جثه‌اي كوچكتر از روباه معمولي، دمي به مراتب كوتاه‌تر، ولی پاهایی بزرگتر دارد. همچنين گوش‌هايي بزرگتر، با قاعده‌ي پهن و كم و بيش نوك تيز به طول 5/3-5/2 سانتیمتر دارد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه