خرید و دانلود مقاله

رودخانه اترک


رودخانه اترک تنها رود مرزی استان. رودخانه اترک از ارتفاعات شمال‏ شرقی شهرستان قوچان (کوه هزار مسجد و لاله رویان) سرچشمه مي‌گيرد و به سمت شمال‏ غربی جريان مي‌يابد. زیرحوضه‌ي اترک، در شرق دریای خزر واقع شده و از نظر وسعت، سومین زیرحوضه از حوضه‌هاي آبریز دریای خزر است. حدود جغرافیایی آن، از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به حوضه آبریز گرگان‌رود و حوضه آبریز ایران مرکزی، از شرق به حوضه آبریز قَرِه‏‌قوم و از غرب به دریای خزر محدود می‌شود. مختصات آن بین 54 تا 59 طول شرقی و 36درجه و 50 دقیقه تا 38 درجه و 15دقیقه عرض شمالی و مساحت این حوضه آبریز، 25100 کیلومترمربع است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه