خرید و دانلود مقاله

رودخانه اوغان


رودخانه اوغان یکی از سرشاخه‌های مهم گرگان‌رود. سرشاخه‌هاي رودخانه‌ي اوغان در استان سمنان قرار دارند و پس از دشت حسين‌آباد كالپوش، وارد حوزه استان گلستان می‌شود که بخش بزرگی از آن در این استان قرار دارد. رودخانه‌ي اوغان از کوه‌های قلربا و بلوفرنگ در 30 کیلومتری شرق مينودشت سرچشمه مي‌گيرد. این رودخانه به نامهای کال‌‌علی‌برده، کال علی‌قرب و فرنگ نیز معروف است. شاخه‌های اولیه‌ي آن به نام‌های حسین‌آباد (زو)، بِرنجبِن و چلچای در غرب روستای فرنگ به هم می‌پیوندند و رودخانه‌ي اوغان را تشکیل می‌دهند و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه