خرید و دانلود مقاله

رودخانه تیل‌آباد


رودخانه تیل‌آباد یکی از شاخه‌های مهم گرگان‌رود. رودخانه تیل‌آباد که نلیوان، قره‌سو، خرمارود و خرمالو نیز نامیده می‌شود، از کوه‌هاي کماچال و تیل‌آباد واقع در 37 کیلومتری جنوب‌شرقی مینودشت سرچشمه می‌گیرد، در جهت شمال‌غربی جریان می‌یابد و شاخه‌های کوچکی مانند چناشک، فارسیان و قشلاق را دریافت می‌کند، سپس از روستاهای نرگس‌چال و تخت‌زمین عبور می‌کند و در نوده خاندوز، از منطقه‌ي کوهستانی خارج و وارد آزادشهر می‌شود. از این محل، رودخانه دو شاخه می‌شود؛ یک شاخه‌ي آن به نام نوده به سمت شمال روانه و در حوالی روستای ارتق، پس از پیوستن به رودخانه‌ي چلچای، وارد گرگان‌ رود می‌شود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه