خرید و دانلود مقاله

رودخانه رامیان


رودخانه راميان یکی از شاخه‌های گرگان‌رود. رودخانه راميان از كوه‌هاي قطارچشمه، سرچشمه گرفته و انشعابات خط‌الرأس‌هاي سرقلعه، جاي‌كوه، پلنگ‌سره، تپه‌آرام در طول مسير رودخانه، آن را تغذيه مي‌نمايند. اين رودخانه كه به «قره‌قاچ» نيز معروف است، پس از گذشتن از مجاورت روستاهاي شِش‌آب، سيدكلاته، باقرآباد، قُورچای، حاجي‌نظر، توران تورك، سَرپُل، شهرک شهیدبهشتی، مَهدی‌آباد، ايمرمحمد و باغه‏ يُلمه‏ ساليان و شهر راميان و در نزديكي روستاهاي حبيب ايشان، وارد گرگان‌رود ميشود. رودخانه رامیان، از به هم پیوستن شاخه‌های کوچکی مانند رودخانه جوزچال و پیرکرم در جنوب رامیان تشکیل می‌شود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه