خرید و دانلود مقاله

رودخانه قره‏‌سو


رودخانه قره‌سـو (قره‌سو) یکی از ‎اصلی ترین حوضه‌هاي آبريز درياي خزر. حوضه‌ي آبریز قره‎سو در بخش جنوب‌شرقي درياي خزر، در دامنه‌هاي شمالي رشته کوه البرزشرقي قرار دارد و از شمال و شرق به آبريز گرگان‌رود، از جنوب به آبريز نكارود و از غرب به آبريز خليج گرگان محدود مي‎شود. این حوضه بین 36 درجه، 36 دقیقه تا 36 درجه، 58 دقیقه عرض شمالي و 54 درجه، 2 دقیقه تا 54 درجه، 43 دقیقه طول‏ شرقي واقع شده است. محيط حوضه آبریز برابر 205 كيلومتر و وسعت حوضه برابر 1/1678 کیلومتر مربع است که بیش از 8 درصد وسعت استان را دربرگرفته است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه