خرید و دانلود مقاله

رودخانه گرمابدشت


رودخانه گرمابدشت مهمترین و شرقی‌ترین شاخه‌ی قره‌سو. این رودخانه از دامنه‌های کوه بلند یزدکی در نقطه‌اي به فاصله 27 كيلومتري جنوب شرقي گرگان سرچشمه می‌گیرد و در جهت شمال جاری می‌شود. از میان ارتفاعات بلند و به هم پیچیده می‌گذرد و شاخه‌های آب چِلچِلی، آب قُزلُق، آب جُوزوَلی، باغ شاه، رودباردَبهدار و باغ گُلبُن را دریافت می‌کند و وارد دشتهای شرقی گرگان می‌شود. رودخانه گرمابدشت در شمال شرقی شهرگرگان، با زه ‏آب‏های دیگری برخورد کرده و رودخانه قره‌سو را تشکیل می‌دهد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه