خرید و دانلود مقاله

رودخانه محمدآباد


رودخانه محمدآباد یکی از سرشاخه‌های گرگان‎رود. رودخانه محمدآباد از ارتفاعات تمبران، زرجو، گندي، قرقلند، يزدكي، چلچلي و زردكمر در جنوب‌غربي علي آبادكتول سرچشمه مي‌گيرد. رودخانه آلستان و سیاه مرزکوه در 9 کیلومتری جنوب غربی شهر علی آباد به هم می‌پیوندند و شاخه‌های اولیه این رودخانه را تشکیل می‌دهند. پس از پیوستن دو رودخانه، در ادامه‌ی مسیر، رودخانه خولین‌دره به آنها می‎پیوندد و رودبار محمدآباد نامیده می‎شود. رودخانه پس از ادغام دو سرشاخه اصلی و دریافت شاخه خولین دره، ضمن عبور از روستای بسی‏ سر، رودچلی را دریافت می‎کند. رودخانه محمدآباد در 2 کیلومتر پایین‎تر، رودخانه ‏ی دره ریگ چشمه را دریافت کرده، ...

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه