خرید و دانلود مقاله

روشن آباد / روستا


روشن آباد / روستا از روستاهای از بين رفته بلوک سدن رستاق. «روشن‌آباد» كه به گويش تبری، روشْنِوا، روشْناواد و روشْناباد بيان مي‌شود، در گذشته، روستايي مشهور بوده است. تنها نشانه‌ی باقیمانده از روستای روشن‌آباد، بنای «امامزاده عبدالله کاظم الفضل» معروف به امامزاده روشن‌آباد متعلق به سده‌ی نهم قمری است. براساس مندرجات اسناد تاریخی منطقه، روستای روشن‌آباد جزو بلوک سدن رستاق بوده و حدود آن بدین قرار است: از سمت شرق به روستاهای اِسفیددارو و نودیجه، از سمت غرب به روستای پیشین‌کلاته و روستای ایمن‌آباد، از سمت جنوب به روستای چلاو سرکلاته و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه