خرید و دانلود مقاله

زبان ترکمنی


زبان ترکمنی زبان ترکمن‌های ساکن در استانهاي گلستان، خراسان رضوی و شمالی. ترکمنی، زبان رسمی کشور ترکمنستان است. در نگارش متون ترکمنی در جمهوری ترکمنستان، از رسم‌الخط لاتین و در کشورهای ایران و افغانستان، از رسمالخط عربی– فارسی استفاده می‌شود. ترکمنی رایج در سوریه و عراق، به ترکی آذری نزدیک است. زبان ترکمنی در خانواده‌ي زبانی آلتای و شاخه‌ی ترکی آن طبقه بندی می‌شود. شاخه‌ی زبان ترکی، خود به زیرشاخه‌های متعدد تقسیم می‌شود. زبان‌شناسان ترکی‌پژوه، از جمله رادلوف، رامستد، سامویلویچ، رشید رحمتی آرات و یوسف آزمون، عموماً زبان ترکمنی را از نظر قومی، در گروه ترکی اوغوزی و از نظر جغرافیایی، در گروه ترکی جنوب غربی یا جنو‏بی‏ جای می‌دهند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه