خرید و دانلود مقاله

زغال‌سنگ


زغال‌سنگ در ایران، دو حوضه اصلی زغال‌دار ایران مرکزی شامل زیرحوضه کرمان و طبس، با ذخیره قطعی حدود 856 میلیون تن و حوضه البرز با زیرحوضه‌های زغال‌دار البرز غربی، مرکزی و شرقی، با ذخیره قطعی 5/91 میلیون تن شناسایی شده است. استان گلستان بخش شمالی زیرحوضه زغال‌دار البرز شرقی را دربرگرفته و دو نوع اصلی زغال‌سنگهای کک‌شو برای مصرف در ذوب‌آهن اصفهان و زغال حرارتی برای مصرف کوره‌های ریخته‌گری، صنایع فروسیلیس و نیروگاه‌های حرارتی را دربردارد. اکتشاف زغال‌سنگ در ناحیه البرز شرقی و استان گلستان از سال 1349، به وسیله شرکت ملی فولاد ایران شروع شد و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه