خرید و دانلود مقاله

زلزله


استان گلستان، همراه با استانهای شمالی کشور بر روی کمربند زلزله‎خیز جهان قرار دارد. مرکز لرزه‌نگاری استان در شهر مینودشت واقع شده است. وضعیت زمین‌ساختی در استان به گونه‌ای است که سبب ایجاد زلزله در زمان گذشته شده و این منطقه را برای ایجاد زلزله‌های جدید آماده می‌کند. از یک سو، حرکت تکتونیکی (زمین ساختی) کف دریای خزر که دارای پوسته اقیانوسی است و کشیده شدن آن به زیر رشته کوه البرز، عاملی برای ایجاد فشارهای تکتونیکی و در نتیجه‏ ایجاد زلزله است. از سویی دیگر، وجود گسل‎های فراوان و فعال شدن آن‎ها بر لرزه‎خیزی در استان می‌افزاید. گسل بزرگ خزر ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه