خرید و دانلود مقاله

زمين‌شناسي


زمین‌شناسی استان گلستان دارای پدیده‌های زمین‌شناسی متنوعی است. از قدیمی‌ترین سنگها تا رسوبات جدید کواترنری و پدیده‌های عهد حاضر در استان وجود دارد. شیست‌های گرگان جزو قدیمی‌ترین سنگ‌هایی هستند که در استان به صورت یک کمربند، از جنوب علی‌آباد تا منتهی‌الیه غرب استان ادامه می‌یابند. از پدیده‌های عهد حاضر در استان، می‌توان به گل‌فشانها اشاره کرد که نشان‌دهنده‌ی فعالیت‌های گازی و نفتی در استان است. انواع سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی در سطح استان گسترش دارند. بیشتر این سنگها را انواع سنگ‌های ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه