خرید و دانلود مقاله

زنگیان / روستا


زنگيان روستايي واقع در دهستان انجيراب، بخش مركزي شهرستان گرگان. روستای زنگیان در شمال غربي شهر گرگان و در فاصله 500 متري اين شهر واقع شده است. اين روستا در 36درجه و 51دقیقه عرض جغرافيايي و 54درجه و 23دقیقه طول جغرافيايي و در ارتفاع 54 متری از سطح دريا قرار گرفته است. زنگيان از جمله روستاهاي داراي قدمت است و در زمان قاجار، جزو بلوك سدن رستاق بود. نام اين روستا در گذشته «زنگي‌محله» بوده است كه در تيرماه 1317ش، با تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، به «زنگيان» تغيير نام پيدا كرد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه