خرید و دانلود مقاله

سرخدار


سـرخدار درختی بسیار مهم و کمیاب در استان. گونه درختي هميشه سبز و از خانواده‌ی سرخدار كه در گرگان و مازندران، سُرخه‌دار و يا سُخدار و در كتول، سوختال ناميده ميشود. سرخدار1 درختي است دوپايه و هميشه سبز به ارتفاع 9 تا 15 متر و در داخل توده‌ي جنگلي تا 25 متر و در رويشگاه‌هاي تيپيك، به ارتفاع 30 متر نيز دیده شده است. قطر برابر سينه آن تا 5/1 متر نيز می‌رسد و با احتساب حداقل رويش قطري 24/0 ميليمتر در سال، سن درختی به قطر 5/1 متر، تا حدود 6000 سال نيز مي‌رسد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه