خرید و دانلود مقاله

سردار رفیع


سردار رفيع (محمدباقرخان سردار رفیع) یکی از حکمرانان استرآباد در دوره قاجار. محمدباقر معروف به سردار رفیع یانسری، فرزند لطفعلي‌خان سرتيپ، نوه محمدباقرخان، نتيجه‌ي مهدي‌خان و نبيره‌ي حاج محمدتقي خان و نديده‌ي كربلايي محمدقلي خان است كه او هم فرزند صادق سلطان بود. خاستگاه نخست اين خاندان را سوادكوه گفته‌اند كه بنا به دلايل نامعلومي، به هزارجريب كوچ كرده‌اند. از برخي اسناد برمي‌آيد كه سيصد تا پانصد سال، صاحب فوج در منطقه بوده‌اند. صادق سلطان، معاصرآقامحمدخان قاجار و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه