خرید و دانلود مقاله

سماکی استرآبادی


سماكي استرآبادي (فخرالدين سماكي استرآبادي) دانشمند برجسته و حکیم شیعی قرن دهم قمری. از شرح احوال و دوران تحصيلات فخرالدين محمد بن حسين حسيني سماكي استرآبادي، اندك مطلبي در منابع معاصر مي‌توان به دست آورد. چرا كه در منابع متأخر درباره‌ي او دچار تشتت و درهم‌گويي شده است. در دايره‌المعارف تشيع، دو بار از سماكي ياد شده است. نخست، ذيل عنوان استرآبادي، مير فخرالدين محمدبن حسين حسيني سماكي، متوفاي 984ق و دوم، ذيل مدخل سماكي اول، مير سيد فخرالدين يا شرف‌الدين محمد سماكي فرزند سيد حسين حسيني استرآبادي قزويني ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه