خرید و دانلود مقاله

سمندر شيرآباد


سمندر شیرآباد گونه‌ای سمندر بوم زاد استان. سمندر غارزی معروف به سمندر شیرآباد، از رده‌ي دوزیستان و راسته‌ي دوزیستان دم‌دار است. سمندر غار شیرآباد، از خانواده‌ي سمندرهای آسیایی است. حضور دو گونه‌ي بومی سمندر شیرآباد و سمندر ایرانی در خطه‌ي شمال ایران، در واقع جنوب غربی‌ترین حد انتشار سمندرهای این خانواده در آسیا به شمار می‌روند. گونه‌ي مشابه ديگري نيز در نهرهاي کوهستاني استان يافت مي‌شود که برخي از جانورشناسان، آن را زيرگونه‌اي از سمندر غارزي گرگاني مي‌دانند و برخي ديگر، هر دو را از يک گونه می‌شناسند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه