خرید و دانلود مقاله

سیل


سیـل مساحت مناطق سيل‌خيز استان 950000 هكتار و سطح مناطق سيل گير680000 هكتار است. استان گلستان از نظر موقعيت خاص جغرافيايي و اقليمي، آماده‌ی بروز پديده‌ي سيل است. بنابراين براي مقابله و كاهش اثرات تخريبي آن، باید راهکارهاي مناسب و مؤثري انجام شود. حوضه‌هاي آبخيز استان از دو بخش سيل‌خيز (مناطق كوهستاني و مرتفع) و سيل‌ گير (مناطق دشتي، نواحي مجاور دامنه كوهها و زمین‏های واقع شده در داخل دره‌ها و مسيل‌هاي طبيعي) تشكيل شده است. رودخانه‌های گرگانرود و قره‌سو در بخش جنوب‌شرقی دریای خزر قرار دارند. حدود یک سوم سطح این حوضه را دشتها و دو سوم را مناطق کوهستانی ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه