خرید و دانلود مقاله

شاهکوه علیا


شاهکوه علیا روستایی واقع در جنوب شهرستان گرگان. هرچند در حال حاضر در محل اصلی شاهکوه بالا کسی اقامت ندارد، اما این روستا از روستاهای بزرگ و پرجمعیت و از قدیمي‌ترین روستاهای ایالت استرآباد است. این روستا در 36درجه و 34دقیقه شمالی و 54درجه و 30دقیقه شرقی و در بلوک شاهکوه و ساور قرار داشت. البته نام این بلوک به سبب وجود دو روستای شاهکوه پایین و شاهکوه بالا، گاهی شاهکویین نیز ذکر شده است. روستاي شاهكوه بالا در اقلیم کوهستانی قرار دارد و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است و 2530 متر از سطح دريا ارتفاع دارد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه