خرید و دانلود مقاله

شمس الدین محمد جرجانی


شمس الدین محمد جرجانی فرزند میرسیدشریف جرجانی و از علمای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم قمري. برخی از شمس الدین محمد جرجانی با لقب نورالدین یاد کرده‌اند. از جزئیات زندگی وی اطلاعی در دست نیست. برخی گفته‌اند که او بیشتر عمر خود را در شیراز سپری کرد، مذهبش شیعه بود و در نشر افکار و آراء شیعه می‌کوشید و در این کار از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد، هیچ نوع ترس و واهمه‌ای از ابراز مذهب خود نداشت، برخلاف پدرش که به درستی معلوم نیست دارای چه مذهب و اعتقادی بوده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه