خرید و دانلود مقاله

شوشتري، سيد محمدعلي


شوشتري، سيد محمدعلي نماينده‌ي مردم گرگان در دوره‌هاي پنجم، شانزدهم و هجدهم مجلس شوراي ملي. سيدمحمدعلي شوشتري در سال 11268 يا 1269ش، در تهران متولد شد. پدرش، سیدحسن (متولد 1230 یا 1232ش2)، از علماي معروف تهران و مورد توجه حكومت بود و در بازار تهران، نفوذ بسياري داشت. مادرش، آغابیگم، خواهرزاده‌ي آقاي سيدحسن سلطان الواعظين استرآبادی بود. شهرت خاندان وی، نخست جزایری بوده و بعدها به شوشتری تغییر کرد3. اما وی در ميان عموم مردم، به هر دو نام، یعنی شوشتری جزایری شهرت داشت. او تحصيلات مقدماتي را از حوزه‌ي علميه استرآباد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه