خرید و دانلود مقاله

شهرداري گرگان


شهرداري گرگان يكي از قديمي‌ترين نهادهاي خدماتی شهر گرگان. شهرداری به امر نظافت و پاكيزگي محلات، كوچه‌ها، خيابان‌ها، جابه‌جايي مسافران داخل شهر، صدور مجوز و نظارت بر ساخت و سازها، ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي، تأسيس و نگهداري فضاهاي سبز، راه‌اندازي و نگهداري آرامستان‌ها، جلوگيري از سد معابر و ...، همچنين فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي مي‌پردازد. شهرداری در گذشته «بلدیه» نامیده می‌شد و وظيفه‌ي آن، روشنايي معابر و ميادين و تأمين آب آشاميدني، نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها، تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد هم بود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه