خرید و دانلود مقاله

ضیاءالدین بن سدیدبن داوود جرجانی


ضیاءالدین بن سدیدالدین داوود جرجانی فقیه و متکلم قرن نهم قمري. ضیاءالدین علی بن سدیدالدین داوود جرجانی در آغاز رساله‌های خود، خویش را با عبارت «این فقیر حقیر جانی ضیاءالدین بن سدید جرجانی» یا در آغاز رساله خزائن الایمان، خود را «العبدالفقیر الی الله الودود ضیاءالدین علی [ابن] سدیدالدین داوود» معرفی می‌کند. از سال تولد وی اطلاع دقیقی در دست نیست، همین قدر می‌دانیم که در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم قمري می‌زیسته، زیرا تاریخ کتابت قدیمی‌ترین نسخه‌ی دستنویس یکی از تألیفات وی به نام رساله‌ی «عقاید دینیه»، متعلق به سال880ق بوده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه