خرید و دانلود مقاله

عبدالله بن مسیح تهرانی استرآبادی


عبدالله بن مسيح تهراني استرآبادي روحاني و فقيه معروف قرن چهاردهم قمري. خاندان حاجي ميرزاعبدالله تهراني (1391- 1305ق)، از استرآباد و خودش متولد تهران بود. نسبت میرزا عبدالله به واسطه‌ی پنج نسل، به شیخ ابوالبرکات استرآبادی، از علماي قرن دهم قمري در استرآباد می‌رسد. ظاهراً نخستين كس از اين خاندان كه در تهران سكونت اختيار كرد، حاج ميرزا مسيح اول بود. از آن پس، فرزندان او به تهراني، چهل‌ستوني، مسجدجامعي و قاضي‌سعيد شهرت يافتند. نسبت چهل ستوني و مسجدجامعي به دليل آن است كه حاج ميرزا مسيح اول، مسجدي به همين نام در تهران ساخت و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه