خرید و دانلود مقاله

عبدالوهاب بن حسين استرآبادی


عبدالوهاب بن علی حسينی استرآبادی متکلم و فیلسوف قرن دهم قمري. از جزئیات زندگی عبدالوهاب‌بن‌علی حسینی استرآبادی اطلاعی در دست نيست، اما آثار و تألیفات وی درباره‌ي علوم بلاغی، حکمت و اصول دین، نمایانگر جایگاه علمی اوست. مورخین و رجال‌نویسان، از وی به بزرگی یاد کرده‌اند. خواندمیر درباره‌ي او می‌نویسد: «سیدعبدالوهاب پدر نظام‌الدین عبدالحی استرآبادی است که در مملکت جرجان از جمله اعاظم بود و مدتی مدید به منصب قضا و انتظام امور برایا اهتمام می‌نمود.» شیخ حرعاملی وی را این گونه معرفی می‌کند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه