خرید و دانلود مقاله

عکاسی


عکاسی تاریخ شروع فعالیت عکاسی در استرآباد به سال 1873م / 1292ق (حکومت ناصرالدین شاه) بازمی‌گردد. دومین عکاسی افتتاح شده در ایران دوره‌ی قاجار، عکاسخانه مجید در شهر استرآباد است که پس از عکاسخانه تهران گشایش یافت. گرچه نام مجید عکاس و تأسیس عکاس‌خانه او در سالی که ذکر شد، نقطه عطفی در تاریخ عکاسی استرآباد به شمار می‌آمد، اما با توجه به عدم دستیابی به سند معتبر در مورد فعالیت نامبرده، می‌توان سابقه عکاسی در استرآباد را به دوره‌ی حضور عکاسان درباری، به ویژه عزیمت عبدالله میرزا قاجار (1306ق/ 1889م) دانست ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه