خرید و دانلود مقاله

علی آباد / شهر


علي‌آباد/ شهر مركز شهرستان علي‌آباد، واقع در شرق گرگان. علي‌آباد در 54 درجه و 51 دقیقه طول و 36 درجه و 54 دقیقه عرض جغرافيايي و در ارتفاع 126 متري از سطح دريا قرار دارد. وجود آثار فراوان تاريخي در اطراف و توابع علي‌آباد، حكايت از سابقه ديرينه اين ناحيه دارد. در اين منطقه، 68 اثر تاريخي داراي ثبت ملي وجود دارد كه باسابقه‌ترين آنها، تپه باستاني چينو است كه در روستايي به همين نام و در 18 كيلومتري جنوب شرق شهر علي‌آباد واقع شده و داراي قدمتي 7000 ساله است. همچنين وجود تپه باستاني«شغال تپه» در داخل شهرعلي‌آباد و كشف آثار متعلق به دوره‌ی تاريخي ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه