خرید و دانلود مقاله

فصیحی استرآبادی


فصیحی استرآبادی عالم، اديب و نحوي استرآباد. تاريخ تولد علی­ بن محمد استرآبادی مشهور به «فصیحی استرآبادی» و «ابن ابی زید» برای مورخان روشن نیست، فقط با احتساب تاریخ دقیق مرگ وی، می‌توان گفت که فصیحی استرآبادی در نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم قمري می‌زیست. فصیحی استرآبادی در استرآباد متولد شد و علم نحو را در آن‏جا از عبدالقاهر جرجانی فرا گرفت. پس از آن، به بغداد رفت تا معلومات خود را تکمیل کند. وی بعد از مرگ خطیب تبریزی، از اساتید ممتاز بغداد به شمار آمد و در مدرسه نظامیه به جای او به تدریس پرداخت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه