خرید و دانلود مقاله

قاجارها در استرآباد


قاجارها در استرآباد قاجارها گروهی از ترکان شیعه مذهب بودند که از دوره‌ي صفویه به استرآباد کوچانده شدند و در دو سوي گرگان‌رود، اسکان یافتند. قاجارها زندگی ایلاتی داشته و معیشت‌شان مبتنی بر اقتصاد شبانی بود. آن‎ها نخستین تکاپوی خود را برای رسیدن به قدرت در استرآباد شروع کردند که سرانجام در سال 1174ش، به تخت شاهی دست یافتند و توانستند سلسله قاجار را تشکیل دهند. قاجار مشتق از واژه‌ی ترکی قاچ (= قاج) یا کاج از مصدر قاجمک (= گیتمک) به معنای فرار کردن است و علامت «آر» اسم فاعلی آن را بیان می‌كند. در پاره‌ای اسناد، واژه‌ی قاجار به معنای کسی است که فرار می‌کند یا دو تن ترکی که در کوهستان‌ها می‌دوند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه