خرید و دانلود مقاله

قربان بایرام


قربان بایرام (عيد قربان تركمن) مهمترين عيد تركمن‌هاي ايران. بزرگداشت قربان بايرام، که یک عید دینی است، نشان مي‌دهد كه با گذر زمان، در ميان تركمن‌هاي ساكن استان، مراسم و اعياد ديني بر ديگر اعياد که خاستگاه قومي داشتند، برتري يافته است. در برگزاري عيد قربان در ميان تركمن‌ها، شاهد در هم تنيدن رفتارهاي اجتماعي و قومی ترکمن‌ها با احكام و دستورات شريعت اسلام در قالب فقه حنفي هستيم، به گونه‌اي كه احكام قرباني تابع دستورات مذهبي است، ولي نحوه‌ي برگزاري عيد و ديد و بازديدها، بیشتر رنگ و بوي قومي دارد. یکی از مهمترین دغدغه‌های عید قربان، تهیه قربانی است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه