خرید و دانلود مقاله

قنات‌ها


قنـات‌ها سطح آب زیرزمینی در استان گلستان، برخلاف بسیاری از استان‌های کشور بالاست. بنابراین، عمق دسترسی به آب شیرین در این استان کمتر است، در نتیجه، نسبت به سایر استان‌ها نیز قنات‌های استان از عمق کمتری برخوردارند. همچنین، با توجه به اینکه شرایط برای حفر این قنات‌ها آماده بوده است، تعداد آنها نسبت به وسعت و جمعیت استان، بیشتر از سایر استان‌هاست. معمولاً نوع خاک‌های منطقه نیز نرم و حفاری در آنها بسیار راحت‌تر از قنات‌هایی است که در بسیاری از استان‌ها در زمین‌های سخت و حتی در برخی اوقات، در زمین‌های سنگی حفر شده‌اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه