خرید و دانلود مقاله

كاخ آقا محمدخان


کاخ آقامحمدخان قاجار تنها عمارت (يا كاخ) حكومتي از دوره‌ي قاجار. کاخ آقامحمدخان قاجار در مرکز شهر گرگان، خیابان پاسداران (کاخ)، روبه‌روی دبیرستان ایرانشهر، كه سابقاً در وسط باغي قرار داشته است. نقشه کاخ آقامحمدخان قاجار مستطیل شکل و کشیدگی آن شرقی- غربی است. ساختمان در دو طبقه و بر روی کرسی ساخته شده و دارای جرزهای آجری ضخیم، اندود بیرونی، سیمان و اندود درونی و گچ است. این بنا دارای دو ورودی در جهت‌های شمالی و جنوبی است. ورودی و نمای اصلی بنا در ضلع شمالی قرار دارد. این ورودی در وسط بنا قرار داشته و نسبت به جرزهای دو طرف، عقب‌تر نشسته و سکویی را به وجود آورده که هشت پله‌ی مدور دارد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه