خرید و دانلود مقاله

کتول


کتول یکی از بلوکات ایالت استرآباد در عهد قاجار. بلوک کتول، در جنوب شرقی شهر استرآباد و در جنوب استرآباد رستاق واقع بود. حدود آن از کوهستان تا صحرایی است که در دشت ترکمن است. از مغرب به رود کرک و جلگه‌ي کمالان، از شرق به نهر سرخ‌محله (که آن را از فندرسک جدا می‌سازد)، از شمال به زمين‌هاي دُوجی و از جنوب به میقان محدود شده است. قسمت عمده‌ي آن، پوشیده از جنگل است و صحرای علفزار نیز دارد. طول آن از شرق به غرب، تقریباً 10 مایل و از شمال به جنوب، 30 مایل است.رابینو، دهات بلوك کتول را چنین ثبت كرده است: «علاصان، الازمین، علی‌آباد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه