خرید و دانلود مقاله

کردکوی / شهرستان


کردکوی /شهرستان شهرستانی واقع در غرب استان. شهرستان کردکوی، از شمال به شهرستان ترکمن، از جنوب به استان سمنان و مازندران، از شرق به شهرستان گرگان و از غرب به شهرستان بندرگز محدود می‌شود. این شهرستان با مساحت 94/818 کیلومترمربع، از نظر وسعت چهارمین شهرستان استان است که 47/19 درصد آن به نقاط روستایی، 053/0 درصد به نقاط شهری و بقیه آن به نقاط جنگلی و مراتع اختصاص دارد. شهرستان کردکوی دارای یک بخش مرکزی، یک شهر و سه دهستان (چهارکوه به مرکزیت سرکلاته خراب‌شهر، سدن رستاق شرقی به مرکزیت یساقی، سدن رستاق غربی به مرکزیت چهارده) است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه