خرید و دانلود مقاله

کشاورزی


کشاورزی سرزمين گرگان از جمله مناطق مستعد كشاورزي در ايران بوده است. بررسی سوابق فعالیت کشاورزی در ولایت استرآباد و گرگان و دشت در قرون گذشته، نشان‌دهنده‌ی اهمیت کشاورزی در این ناحیه از ایران است. هرودوت، از کشت کنجد در خوارزم و پارت و هیرکانیه یاد می‌کند و مي‌گويد: مردم ايران در زمان آخرین شاهان هخامنشی، از کشت کنجد برای تولید روغن اطلاع داشتند. شاردن میگوید: متدوال‌ترین روغن نباتی در ایران، روغن کنجد است و روغن کنجد به تدریج مصرف روغن زیتون را متروک کرده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه